Easter vocabulary

Nikomu nie trzeba objaśniać, jak
znaczący jest język angielski i to,
by dziecko zdołało jak najwcześniej uczyć się
go w sposób wydajny. Powstały
już bezgraniczne tomy
książek i poradników wskazujących na to,
jak wolno wspierać własne
dziecko w zmaganiach się z zagranicznym językiem. W tym miejscu
próbujemy zebrać w pigułce jedne z
najistotniejszych narzędzi, które okazały się
skuteczne w nauce języka angielskiego w większości wypadków.

Spring vocabulary

Efektywna nauka języka angielskiego – w jaki sposób wspomóc dziecko?
Najistotniejsze
w nauce języka angielskiego w okresie dzieciństwa jest
połączenie jej z zabawą. To daje
optymalne
wyniki, przede wszystkim
wtenczas, kiedy taka nauka jest
wspomagana przez
dobrego
korepetytora. Dobrego – to oznacza, kochającego
nie tylko język angielski,
lecz również
dzieci, a do tego umiejącego tę wiedzę oraz miłość
przekazać.
Poza zatrudnieniem korepetytora
można wspierać dziecko przez zachęcanie go
do korzystania z takich porad dydaktycznych jak:

Flashcards karty obrazkowe

       Książeczki interaktywne

       Ćwiczeniówki

Jako rodzic, któremu zależy na
wzorowych zdolnościach
lingwistycznych dziecka, musisz
posiadać też dostępny umysł na
notoryczne poszukiwanie pomysłów,
wskazówek, dodatkowych materiałów,
jakie będą malucha inspirować do
pogłębiania nauki, odkrywania innowacyjnych
słówek. Z w pewnych
sytuacjach dziecko samo
będzie domagało się dodatkowych bodźców,
koniec końców pokocha ten drugi język, a owoce tej miłości
będą mu pomagać przez całe życie – od
pozyskiwania
słusznych
stopni w szkolnej ławie, po większe możliwości w
kontekście kariery zawodowej.