Stawy to, coś co wiemy, że posiadamy, ale lekceważymy je oraz nie zwracamy na nie uwagi,