Większa część z nas kojarzy branżę hotelową z różnymi obiektami, które proponują schronienie. Trzeba jednakże nie